1919
1717
1616
1515
1414
55
44

DesigNews Magazin

Kezdetben a magazin egy személyes, online könyvtárhoz hasonlított. Minden ami érdekelt, valamikor felkeltette érdeklődésem, inspirált, vagy csak érdemesnek tartottam egyszer visszatérni rá, dokumentálva lett. Ezt a blognak sem nevezhetném dolog idővel kezdett formát ölteni, majd felmerült egy igény, hogy más, hozzám hasonló érdeklődési körrel rendelkező felhasználók is részesei legyenek a gyűjteménynek. Gombamód szaporodó idegen nyelvű oldalak láttán csodálkozva tapasztaltam, hogy nem találom azok magyar nyelvű változatát. Elhatároztam, hogy az igényesebb cikkeket és híreket összegyűjtve, segítséggel magya nyelvre fordítva, nyílt színteret nyitok a hazai "design szubkultúrának". A magazin igen rövid idő alatt nagy sikert futott be. Akinek portfóliója felkerült megköszönte és büszke volt rá, de sajnos hosszú a sor azokból a kreatív emberekből, akik az én ránemérésem miatt még mindig a boxban porosodnak.

Zsolnay Gyár

A 2007 első felében a pécsi Zsolnay Gyár szolgált a Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék bemutatkozó kisfilmje forgatásának helyszínéül. A film, a Tanszék 2007 őszén készült multimédiás felvételi DVD intro filmje lett. A Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszéknek immáron 17 éves története van. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1992-ben alakult kommunikációs oktatás. A szak nagyon rövid idő alatt a pécsi felsőoktatás egyik legvonzóbb képzési formája lett, s ezt a pozícióját mindmáig megőrizte. A szakalapítás óta eltelt 13 év alatt a kommunikációs képzést egyszerre jellemezte az állandóság és a folyamatos változás. A tanszék főállású oktatóinak szakmai önéletrajza, publikációs jegyzéke, valamint az aktuális fogadó órák időpontjai megtekinthetők a tanszék honlapján, a www.commonline.hu címen.

Eurodesign Tour

2011-től egy három éves projekt vette kezdetét "The Great Eurodesign Tour" címmel. Jelenlegi elképzelések szerint, egy éven belül minden európai országban készül egy weboldal, melynek oldalterveit én készítettem. Ennek egyik elngedhetetlen feltétele, az egyes országokban székelő, weboldalek készítésével és fejlesztésével foglalkozó cégekkel való kooperáció. Reméljük a legjobbakat. Európa 44 független országgal, valamint 8 egyébb területtel rendelkezik. A kapcsolatfeltétel, valamit a közös munka menedzselés jelen pillanatban egyszemélyes feladat, de már most látom, hogy nagyobb fejszére lesz szükségem. Szívesen fogadok, és előre köszönök bármilyen segítséget! A kontinens bármely pontjáról jelentkezhetnek cégek, vállalatok, kis- és nagyvállalkozók stb. – a továbbiakban partnerek -, akik úgy gondolják, hogy támogatják a projekt létrejöttét. A partner vállalja egy olyan weboldal létrehozását, melynek arculatát én készítem el és az legalább 1 évig üzemel.

B&B

Kicsit megcsúszva, de annál jobban sietve indultunk Dombóvárról, hogy még a menyasszony előtt érkezzünk a pécsi, kertvárosi református templom bejáratához. A szertartás megkezdése után, amint felcsendültek a harangok majd az orgonaszó, még egy kicsit váratott magára a kedvesem; koszorúslányokkal egyetemben azon voltak e hosszú másodpercek alatt, hogy át tudjanak jönni a beszorult ajtón - ahol addig rejtőztek míg unokahúgom az oltárhoz kísért. A templomi majd polgári szertartást követően mulatós-iszogatás vette kezdetét, amit Horváth-Szász Tamásnak köszönhetően, játékok, lufi eregetés, menyasszony szöktetés és egyéb finomságok követtek hajnalig.

VirtualZoo

A Virtual Zoo - Virtuális állatkert nevet viselő projekt a HAUG Design verseny 2011 címet viselő, országos médiapályázatra készült pályamunka. A projekt neve magába foglalja annak célját; egyszerűen kezelhető, átlátható, ugyanakkor felettébb innovatív és interaktív környezetben bemutatni egy fiktív, jövőbeli állatkert egy részletét. A pályázat kiírói megteremtették a lehetőséget annak elképzelésére és bemutatására, milyen fokon tud együtt működni, szimbiózisban élni a természet és az IT világa a jövőben. Lehetőséget teremtettek és esélyt adtak arra, hogy a pályázók, a mai belátható, mérhető és tapasztalható világunk kellő szintű ismeretsége mellett bemutathassák, vizuálisan tálalják azt a (pozitív) jövőképet, amit e két tényező kölcsönös együttállásának eredményeként elképzelnek. A projekt célja felhívni az egyén - későbbiekben a társadalom - figyelmét arra a megkerülhetetlen tényre, hogy a Föld gazdag élőlényállománya, különböző okok miatt, folyamatosan csökken. Amennyiben a következő években, évtizedekben e téren nem tapasztalható változás, megnyithatnak az első virtuális állatkertek. Ezekben olyan élőlények 4D-s kivetülése lesz látható, mely az adott pillanatban, már a földön kihalt fajok listáját bővíti.

Ábrázolásmódok

Ábrázolásmódok - Az Athéni iskola és Az élet két útja között fennálló formai és tartalmi hasonlóságok bemutatása címmel, elnyertem a XXIX.Országos Tudományi Diákköri Konferencia ezüstérmét. OTDK dolgozatom kutatási tárgyát Rejlander, 1857-ben készített "Two ways of life" címet viselő munkája képezte, melyet Raffaello Santi, Athéni iskola című freskójával hasonlítottam össze. Azt vizsgáltam, hogy milyen formai – értsd ábrázolásbeli – és tartalmi – értsd narratív – síkokon vonható párhuzam a két kép között, mely elemzésnek a lényege, egyben elsődleges célom, bemutatni, hogy Rejlander, valamint a 19. századi, Angliában alkotó tudós fotócsoport tagjai, tudatosan nyúltak vissza a reneszánsz perspektivikus ábrázolás-technikáihoz, és adaptálták azokat a fotográfiába, mint új médiumba. Abból a feltevésből indultam ki, hogy az emberi vizuális érzékelés, így a képalkotás és rögzítés is, egyrészt percepcióból, másrészt elvont gondolkodásból áll, miszerint a valóság térbeli megjelenítésnek határai, illetve annak térben való ábrázolása elsősorban a valós fizikai tér kognitív feldolgozásával hozható összhangba.

Ratzeburg Puzzle

A minden oldalról vízzel körülvett Ratzeburg történelmi belvárosa, 30 pernyi autóútra található a szomszédos Hamburg, Lübeck vagy Schwerintől. Ratzburgot a találkozások városának tartják az északiak. A fal után még a keresztény egyházi életben is központi helyet töltött be. Várostörténeti múzeuma ennél tovább, a település több évszázados multját tárja a vendégek elé. A városháza előtt található egy kőoroszlán. A lábánál olvasható találóskérdést megfejtve indulhatunk el az oroszlán nyomában. A szigetet bejárva, összesen 33 történelmi helyszínt és épületet csodálhatunk meg, ha ügyesek vagyunk. Az egy hetes műhelymunka keretén belül, lengyel, francia, német és magyar egyetemista, illetve főiskolás hallgatók dolgoztak együtt. Minden nemzetközi munkacsoport mellé egy projektvezető és egy feladat társult. Csapatunk feladata a szigeten csúcsosódó Dóm, illetve annak történetének bemutatása volt. Három nap alatt elkészültek a mélyinterjúk, és a nyersanyagok. Eközben a másik projektcsoport lázasan fényképezett a szigeten, készülő "Street-vision" 3D-s látványtervükhöz.